EP.248 หุ้นที่เริ่มน่าสนใจใน SET50 [ นักลงทุนมือใหม่ ]

0 views
|

หุ้นทั้ง5ตัวนี้เลือกดูจากในงบการเงินและภาพรวมของธุรกิจของหุ้นตัวนั้นๆ ส่วนในภาพทางกราฟเทคนิคผมเองขอไม่นำเสนอเนื่องจากว่า ณ ตอนนี้ภาพของ SET …

ss

Related videos